RC Hades biedt een gezond en ontspannend alternatief aan als vrijetijdsbesteding, namelijk voetbal.

De jeugdopleiding van RC Hades kreeg tijdens het seizoen 2018-2019, na de audit van Double Pass, een 4-sterren label en werd uitgeroepen tot ‘beste IP-club van Vlaanderen’.

Binnen de kwalitatief hoogstaande 4-sterren jeugdopleiding van RC Hades staan de belangen van het kind voorop en staat het kind op elk moment en in elke situatie centraal. Er wordt geen onderscheidt gemaakt in afkomst, kleur of geaardheid.

De tijd dat het kind op de club is, moet verrijkend en zinvol zijn.

Er wordt gestreefd naar optimale omstandigheden en begeleiding zodat spelers hun individuele talenten optimaal kunnen ontwikkelen om zich als voetballer te ontplooien. In de jeugdopleiding ligt de nadruk op:

  • plezier in het spel
  • discipline, respect en fair-play
  • technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden

Het uiteindelijke doel is om spelers/speelsters fysiek, technisch, tactisch en mentaal klaar te stomen als voetballer. Het perspectief is: voetballen in een “eerste ploeg”.

Een gekwalificeerde trainersgroep, die oog heeft voor sociale, pedagogische en sportieve  aspecten, staat in voor de ontwikkeling van alle spelers.

Steunen, vertrouwen geven en positieve coaching staan voorop.

Elk kind kan op zijn of haar niveau voetbal spelen en op zijn of haar tempo ontwikkelen. Zo biedt RC Hades gewestelijk, provinciaal en Interprovinciaal jeugdvoetbal aan. Iedereen krijgt volgens zijn of haar mogelijkheden kansen om zich in de recreatieve of selectiegroepen optimaal te ontwikkelen.

De nadruk ligt steeds op ‘opleiding’ en nooit op resultaat.

Aan de hand van een opleidingsplan is er een doordachte visie uitgewerkt omtrent de psychologische, psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van de spelers.

Wedstrijden dienen om de spelers meer kansen te geven om zich te verbeteren en zijn geen doel op zich.

Schoolse resultaten krijgen steeds voorrang op het voetbal.