• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Afspraken in verband met zaalvoetbal

Zoals gestipuleerd in onze doelstellingen van de club, streven we voor onze jeugd naar een zo breed mogelijke opleiding op voetbalgebied en zal de club als vereniging er voor zorgen dat de voorwaarden geschapen worden om bovenstaande te bereiken.

Eén van de pijlers is de speler te vormen op technisch gebied en dan komen we terecht bij het zaalvoetbal. Uit onderzoek is gebleken dat zaalvoetbal een toegevoegde waarde voor het veld kan zijn. Eerstenationaler FS Gelko Hasselt, voorheen beter gekend als Futsal Hasselt, wil hieraan meewerken.

Geïnteresseerde spelers mogen in de toekomst na overleg met onze “Hasseltse zaalvoetbalpartner” zich dan ook bij hen vormen. Competitiewedstrijden en eventuele trainingen gaan enkel door op zondagnamiddag. Beide clubs zullen erop toezien dat overbelasting voorkomen zal worden. Vermits we ook afgesproken hebben om de evaluaties van onze zaalvoetballers op mekaar af te stemmen, willen we jullie vragen van de overgang naar FS Gelko Hasselt te overwegen.

Spelers die al bij een zaalvoetbalclub zijn aangesloten mogen daar blijven verder spelen.

Spelers die nog nergens anders zijn aangesloten willen we stimuleren om bij FS Gelko Hasselt aan te sluiten.

Limburg Techniek Futsal Acadmie

Zoals je weet is de leeftijd U8-U12 de gouden leeftijd. In deze periode is het belangrijk dat de kinderen veel techniek en coördinatieoefeningen krijgen.

Deze jongens/meisjes nemen alles veel sneller op en kunnen dit ook sneller aanleren.

FS Gelko Hasselt start vanaf september 2015 met een indoor techniekopleiding voor (zaal)voetballertjes van het geboortejaar 2008, 2007, 2006 & 2005.

Spelertjes van RC Hades krijgen een korting van 20%toegewezen.

Inschrijven voor deze extra aanvullende opleiding kan via onderstaande websites http://fsgelkohasselt.jimdo.comof http://ltfa.jimdo.com

 Voor meer info over de jeugdwerking bij FS Gelko Hasselt kan je terecht bij jeugdcoördinator Marco Bogaerts op het nummer 0498 506 565 of elektronisch op het volgende adres: marco.bogaerts@gelkohasselt.be.

Website jeugd FS Gelko Hasselt : http://fsgelkohasselt.jimdo.com