• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Samenwerking Topsport

“Met RC Hades scoor je!”  Dat is het motto dat de Hasseltse voetbalclub RC Hades en de secundaire topsportschool KA2 in een samenwerkingsakkoord voorop stellen. Samen trekken ze aan één koord in het project YOUR GOAL. 

In een goed uitgebalanceerd plan zijn zowel voetbal- als studieopleiding perfect op elkaar afgestemd. YOUR GOAL zorgt er onder andere voor dat tijd en ruimte tijdens de schooldag gevonden wordt voor extra trainingen op Hades, waarbij er een uitwisseling is van gedachten betreffende het voetballeerplan van KA2 en RC Hades met de intentie om daar afstemming naar elkaar toe te vinden: samen weet je meer. Meer trainen betekent immers verder groeien in de voetbalsport.

In eerste instantie richt het project zich op leerlingen van het secundair onderwijs. De coördinatoren van zowel KA2, Joris Caubergs als de TVJO en coördinatoren van RC Hades hebben maandelijks een overlegmoment om het opleidingsplan van RC Hades a.d.h.v. het leerplan voetbal te optimaliseren.

Bovendien kan je op KA2 een volledige opleiding volgen (eerste jaar – zesde jaar) en zijn er ruime mogelijkheden qua studiekeuze in de tweede en derde graad. Het KA2 staat net als RC Hades garant voor een kwaliteitsvolle opleiding. De samenwerking tussen beiden garandeert een uitstekende totaalopleiding voor de jeugdspeler. Gezien de communicatie tussen RC Hades en TA2 vlot en transparant verloopt, kunnen de studieresultaten bovendien nauwlettend opgevolgd worden. De samenwerking vormt meteen een brede basis voor de verdere uitwerking van verschillende deelprojecten. KA2 maakt daarom gebruik van het kunstgrasveld op Hades voor zijn voetballessen. Op geregelde tijdstippen wonen trainers van RC Hades die lessen bij.

In tweede instantie richt RC Hades zijn pijlen op de lagere school van Kiewit ‘De Kievit’: initiatiedagen zoals Grassrootsday, Vriendjesdag, Girlpowerday zijn initiatieven om de kinderen op een aangename en speelse manier met voetbal en bewegen te laten kennismaken.

Onze ‘Kidsclub’ is een markant voorbeeld waarin we veelzijdig motorisch bewegen en coördinatie voorop stellen: kinderen komen op puur vrijwillige basis ‘spelen’ op het kunstgrasveld en in de sporthal. We huldigen daar het principe van Multimove.

Een van de pijlers van het project “Met RC Hades scoor je!”- lagere scholen

Ervaren trainers

Het programma bestaat uit drie fases om kinderen – maar ook ouders – op een plezierige en overzichtelijke manier te laten kennismaken met voetbal. Het streven is om iedere fase te laten verzorgen door trainers van RC Hades.

Uiteraard is het gehele programma gratis voor de deelnemende kinderen en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel of niet lid zijn van RC Hades.

Fase 1: voetballen tijdens de turnles

Als club contacteren we de directie van de school met de vraag of een turnles kan ingevuld worden met een initiatieles voetbal.
Tijdens de turnlessen op school wordt extra aandacht besteed aan voetbal. Een trainer van RC Hades komt op school langs om een of meer trainingen te geven. Alle jongens en meisjes kunnen hieraan meedoen en zelf ervaren hoe leuk voetbal is. De kinderen hoeven hiervoor niets extra’s te doen of mee te nemen.

Fase 2: voetballen na schooltijd

Jongens en meisjes die enthousiast zijn geworden tijdens de voetballessen op school, kunnen zich opgeven voor de naschoolse activiteiten. Direct na schooltijd kunnen zij meedoen aan verschillende voetbalspellen. Deze vinden plaats bij de school of op het kunstgrasveld van RC Hades.

Ook worden in deze fase de ouders uitgenodigd om te komen kijken en te ervaren hoe leuk hun kind het voetballen vindt. De ouders ontmoeten de trainer(s) en krijgen informatie over RC Hades en de visie van de club.

Fase 3: voetballen bij RC Hades

De laatste fase van het programma vindt plaats op de velden van RC Hades. Om te ervaren hoe het is om lid te zijn van RC Hades, draaien de kinderen een aantal weken mee in een ploeg. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit in een bestaande ploeg van de club zijn of in een nieuwe ploeg.

In deze periode zijn de kinderen nog niet officieel lid van de club, waardoor er ook geen kosten aan verbonden zijn. Gedurende het traject kunnen de kinderen lid worden bij RC Hades en meedoen met de trainingen en de wedstrijden.