• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Ouderraad-spelersraad

Om de werking en onderlinge communicatie vlot te laten draaien, nodigen wij alle ploegen van RC Hades uit om binnen hun ploeg één vertegenwoordiger voor de ouderraad aan te duiden. Deze vertegenwoordiger is niet de afgevaardigde van de ploeg, maar effectief een ouder.

De ouderraad vergadert tweemaandelijks op vrijdag om 19u.  Er wordt een agenda opgesteld, zodat de vergadering voorbereid kan verlopen. Eventuele agendapunten worden doorgemaild of gemeld bij Paul Severy,   paul.severy@telenet.be, administratief coördinator en jeugdvoorzitter.

De ouderraad is een adviserend orgaan naar club en clubwerking toe. Bedoeling is het ‘ownership’, het ‘onze club’ te accentueren. Ouders hebben inspraak in de extra-sportieve activiteiten en organisatie van de club.

Sportieve zaken worden door de technische staf behandeld en opgevolgd.

Elke ploeg vanaf U10 mag ook twee spelers afvaardigen voor de spelersraad , die onafhankelijk van de ouderraad zal vergaderen. Die vergaderingen zijn 4x per jaar: herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en einde seizoen. 8vs8 vergadert om 18u, 11vs11 om 19u.

Coördinatoren vergaderen met de spelers om ook hier een vinger aan de pols te houden.

Spelers mogen met voorstellen ter verbetering van de kwalitatieve werking op extra-sportief vlak komen, alsook met sportieve problemen. In het verleden heeft ons dat geen windeieren gelegd.