• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Laat mature spelers

Laat mature spelers zijn spelers die een jongere biologische leeftijd hebben dan hun ontwikkelde leeftijdsgenoten. Deze fysiek minder mature kinderen hebben de groeispurt nog niet achter de rug en zijn hierdoor vaak minder competitief. RC Hades wil aan deze groep spelers extra aandacht besteden en hen stimuleren om via de officiële kanalen hen de mogelijkheid te bieden in een jongere categorie te spelen. Een aanvraagformulier vind je in bijlage. Alle informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld.

Let wel: De speler die van deze afwijking geniet, verliest ze op definitieve wijze vanaf het moment dat hij ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van zijn eigen leeftijdscategorie en is hierdoor niet meer gekwalificeerd in de afwijkende categorie.

De hele procedure voor het aanvragen van een klasseverlaging is vanaf 1 juli veranderd.
Gelieve de bijlagen hieronder te raadplegen.

 Lijst erkende sportkeuringsartsen

 Procedure medische afwijking