• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Wat te doen bij een ongeval?

Als je een kwetsuur oploopt tijdens de training en/of wedstrijd moet je tijdig de nodige formulieren invullen en onkostennota's bijhouden. Om problemen te vermijden staat in onderstaand document de nodig uitleg over de te ondernemen stappen.

Gelieve enkel de onderstaande documenten te gebruiken. Je kan het document hierboven downloaden en printen. Ook op het secretariaat zal de nieuwe ongevalsaangifte verkrijgbaar zijn.

De KBVB heeft de aangiftetermijn verlengd, maar vergeet niet dat RC Hades ook nog een aantal administratieve zaken moet regelen. Breng dus ten laatste één week na het ongeval uw aangifte binnen. Deze kan afgegeven worden aan de Gerechtelijke Correspondent (GC) Marc Colemont of Marleen Ritzen of in de witte brievenbus aan het secretariaat  gedeponeerd worden.

 Wat te doen bij een ongeval?